Skärpning världens kommunchefer

Kommuner och städer behöver sätta finansiering, planering och riskhantering högre upp på agendan när framtidsfrågor kommer på tal.

När 108 chefer för städer och kommuner i Europa, Asien, Oceanien, Afrika, Sydamerika och Nordamerika tillfrågades om viktiga ingredienser för att klara framtida utmaningar hamnade ledarskap i topp. PwC som stod bakom den globala undersökningen menar att ledarskap visserligen är viktigt, men att städer och kommuner främst behöver fokusera på ta fram bättre åtgärdsplaner för att förverkliga visioner kring finansiering, planering och riskhantering.

– Framtidens hållbara utveckling är urban. Det är städers globala konkurrensförmåga som kommer att skapa förutsättningar att förändra det som länder och stater misslyckats med. Ett exempel är covenant of mayors där borgmästare över hela världen gemensamt kommit överens om hur man på bästa sätt genomför en hållbar stadsutveckling, säger Jan Sturesson, Global Leader för Government & Public Services inom PwC.

Åtgärdsförslag

Enligt PwC har kommuner inte så bra koll på trender i samhället som de tror. En tydlig vision behövs för att stärka det strategiska arbetet med att skapa tillväxt på alla områden. Positiva resultat av en strategi kommer när alla medarbetare är engagerade och vet sina respektive roller och ansvar för att implementera den givna strategin. Rätt beteende är nyckeln till framgång, och där blir ledarskapet viktigt, om än inte hela lösningen.

PwC föreslår att kommuner runt om i världen tar fram åtgärdsplaner för att se till att de har rätt kompetens på ledningsnivå, enighet kring en strategisk agenda och kapacitet att sätta fokus på hur framtiden ska finansieras och effektiviseras.

Så tycker världens chefer

78 procent av kommuncheferna anser att ledarskap är en viktig faktor för att genomdriva strategier.

67 procent av dem ser finansiering som det största hindret för att kunna genomföra strategierna.

19 procent av de svarande har en utförlig plan för genomförande av strategier. 22 procent hade ingen sådan plan alls.

11 procent av kommuncheferna svarar att det finns ett genomgripande system för styrning och kontroll som är helt avstämt mot organisationens strategiska mål.

16 procent uppgav att de har ett utförligt system för att hantera risker.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.