Så gör en kommunikativ ledare

Är du en chef som pratar, lyssnar, invoverar och är närvarande? Då är du en kommunikativ ledare, enligt en ny definition.

En kommunikativ ledare engagerar medarbetare i dialog, ger och söker återkoppling, involverar medarbetare i beslutsfattande, och uppfattas som öppen och närvarande. Det konstaterar Catrin Johansson, forskare vid Mittuniversitetet, i en ny rapport om kommunikativt ledarskap.

Rapporten är den första av flera i ett forskningsprojekt som påbörjades förra året. Syftet med projektet är att studera hur kommunikativt ledarskap kan definieras och utvärderas, hur chefer och medarbetare uppfattar det och hur organisationer mäter kommunikation, ledarskap och medarbetarhälsa.

– Det har aldrig funnits någon tydlig förklaring på vad kommunikativt ledarskap egentligen betyder. Men nu har vi en första definition som kommer att utvecklas under projektets gång, säger Catrin Johansson.

Nästa steg är att intervjua och föra samtal med chefer och medarbetare för att undersöka vad som är viktigt för dem och hur de resonerar kring kommunikativt ledarskap.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.