Smärta, sömnlöshet och stress – Tre problem eller ett?

Är stress, ryggsmärta och sömnproblem tre olika problem eller tre varianter av samma problem? Ny forskning visar att det är orealistiskt att betrakta problemen som oberoende av varandra.

En patient som rapporterar stress sover ofta dåligt och har ont i kroppen. Mer än 60 procent av människor som säger att de är stressade, lider också av smärta och sömnstörningar.

– Inom vården skulle man kunna förebygga problem genom att ta hänsyn till vad människor med stress, smärta och sömnproblem har gemensamt, säger Shane MacDonald, som nyligen presenterade sin avhandling i psykologi vid Örebro universitet.

Shane MacDonalds forskning visar att patienten har en större chans att bli frisk om behandlingen ser till helheten. I avhandlingen visar han att problemen har sitt ursprung i hur individen ser på sig själv och sin omgivning, och hur individen reagerar på miljön omkring sig. Den gemensamma nämnaren är att patienterna bär på en oro som måste adresseras om behandlingen ska ge resultat.

Se helheten

Oron och rädslan som patienterna känner leder till ett undvikande beteende. Patienterna undviker allt som de tror kan leda till mer smärta eller sämre sömn. Men det har visat sig att rädslan och det undvikande beteendet förvärrar problemen och ökar risken för att de ska bli långvariga.

– Somliga undviker jobbet och sociala sammanhang och fastnar lätt i en ond cirkel av negativa tankar. Den måste brytas om behandlingen ska ge resultat. Därför behöver människor som söker vård för sömn, ryggsmärta eller stress en behandling som inte bara fokuserar på ett symptom utan ser till helheten, säger Shane MacDonald.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.