Sociala faktorer viktigt för arbetsscheman

Sociala faktorer, som att kunna påverka och välja arbetstider, är viktigare än hälsofaktorer när arbetsscheman utformas, visar en studie från Stressforskningsinstitutet.

Studien Vad kännetecknar bra och dåliga skiftscheman? som ska ge underlag till förbättringar av skiftscheman för olika yrkesgrupper leds av professor Torbjörn Åkerstedt och finansieras av Afa Försäkring.

Resultatet visar att dagarbete och möjligheter till inflytande är positiva faktorer. Kort framförhållning, kort dygnsvila, delade skift och många skift i rad är negativa faktorer. De negativa faktorerna upplevs som stora problem eftersom de begränsar livssituationen och leder till sociala komplikationer.

– En tydlig slutsats är att sociala faktorer tycks vara viktigare för individen när det gäller att avgöra om en arbetstidsaspekt är ett problem eller inte, säger Torbjörn Åkerstedt. Han tillägger att orsaken till detta kan vara arbetstidens gränssättande effekter omedelbart upplevs som sociala problem medan de hälsorelaterade arbetstidsaspekterna förmodligen tar längre tid att nå effekt.

Studien baseras på intervjuer med 2 000 personer.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.