Spanien har högst smajlingvärde

Ett leeende, en hälsning och kanske merförsäljningsförslag. Studien Smiling Report 2013 har sammanställt data för kundservice och kundbemötande från världens hörn. Toppar ligan gör Spanien.

Spanien har högst smajlingvärde

Totalt får 78 procent av kunderna ett leende. 84 procent får en hälsning och 56 procent ett merförsäljningsförslag. Spanien är bäst både när det gäller leenden och merförsäljning och placerar sig på fjärde plats när det gäller hälsning. Resultaten i Smiling Report baseras på svar på över två miljoner frågor om kundebemötande, insamlat av mysteryshoppingleverantörer i 57 länder. Och de flesta siffrorna är bättre än de varit på många år.

Smajlingvärde

Spanien har ett smajlingvärde på 96 procent, tätt följt av Grekland på 95 procent, Polen på 94 och Kina på 92. I botten kommer Pakistan på 40 procent och Slovenien på 41 procent.

Ser man på världsdelarna får Sydamerika högst poäng, lägst får Afrika och när det gäller branscher toppar bank och finans med 87 procent i smajlingvärde. Tätt därefter kommer hotell och restaurang och i botten hamnar transportindustrin och myndigheter.

Hälsningsvärde

Nästan full pott, 99 procent, i hälsningsvärde får Colombia och Uruguay, tätt följt av Peru på 98 procent och Spanien på 97. Även gällande hälsningar kommer Pakistan på sista plats och Asien har lägst världelspoäng följt av Europa. Sydamerika toppar återigen och även gällande bransch är det samma som toppar smilingligan, bank och finans och hotell och restaurang med en hälsningsgrad på 90 procent. Sämst är bilindustrin och detaljhandeln med 80 respektive 81 procent.

När det gäller merförsäljning har resultaten sedan mätningarna startade 2004, varit sämre än resultaten för leenden och hälsningar. Återigen toppar Spanien med 94 procent och sämst var Cypern med 17 procent. Asien är bäst på 62 procent och Nordamerika i botten med 34 procent. Även här är hotell och restaurang bästa bransch medan transport tar bottenplaceringen.

Bakom rapporten står Better Business.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.