Standarder för äldrevården färdiga 2015

Offentlig verksamhet Arbetet med att ta fram standarder som ska höja kvaliteten i äldrevården har kommit en bit på väg. De beräknas vara färdiga i slutet av 2014 eller början på 2015.

I fjol fick Swedish Standars Institute, Sis, i uppdrag av Socialdepartementet att utarbeta standarder för att höja kvaliteten i äldrevården. Kommittéerna Kvalitet i äldreboende och Kvalitet i hemtjänst bildades därefter. Nu är arbetet som bland annat involverar intresseorganisationer, pensionärsorganisationer, fackförbund och vårdkoncerner igång.

– Tjänstestandardisering är ganska nytt, så det här är en stor utmaning, säger Stefan Lundberg, förbundsombudsman på Vårdförbundet och ordförande i de båda kommittéerna.

De utmaningar som ledde fram till att Sis fick uppdraget var bland annat att äldrevården har många olika utförare, både privata och kommunala, att det är svårt att göra jämförelser vid upphandlingar och uppmärksammade brister. En annan anledning är att det är svårare för sjuka och gamla att ställa krav och därför har också gruppen antagit ett personcentrerat arbetssätt som utgår från den äldre personen och slutar i vad som krävs av verksamheten som ska ge personen vård. Målet med standarden utifrån den äldres perspektiv är att öka trygghet och nöjdhet. Den ska också underlätta tillsyn för myndigheter och förenkla och förbättra upphandlingar och verksamhetsutveckling för kommuner.

– Kommittén räknar med att ha standarden färdig i slutet av 2014 eller början på 2015, avslutar Stefan Lundberg. Men dessförinnan så blir det en bred remissomgång under sommaren 2014.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.