Nu blir skyddsrummen säkrare – Global standard tryggar kvaliteten

Standarder Svenska institutet för standarder, Sis, ska i ett samarbete med MSB ta fram världens första globala standard för skyddsrum för civilbefolkning.

Nu blir skyddsrummen säkrare – Global standard tryggar kvaliteten
Foto: Stockadobe

I tider då både upplevd och reell kris ökar – och frågor som beredskap har hamnat högt på länders agenda – ökar också efterfrågan för globala riktlinjer för skyddsrum.

I början av hösten lanseras därför en ny standard för att säkra kvaliteten på skyddsrum för civilbefolkningen. Standarden kan användas av dem som ska planera för, och bygga, skyddsrum.

Den kommer att underlätta vid upphandlingar och ger leverantörer möjlighet att konkurrera på lika villkor internationellt, även om det är nationella regler som gäller i första hand.

Skyddsrumsstandarden består av riktlinjer för planering, konstruktion, användning och underhåll av skyddsrum.

–  Standarden fungerar som en gemensam checklista som såväl beställare som leverantörer kan utgå ifrån och möjliggör byggande av fler och säkrare skyddsrum som kan rädda liv, säger Sarah Sim, standardiseringschef på Svenska institutet för standarder, SIS.

Det är ihop med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB som på uppdrag av ISO tar fram den nya standarden. 

Ett skyddsrum för civilbefolkning ska bland annat ha förstärkta väggar, tak, golv och dörrar som kan stå emot en tryckvåg, splitter, brand och strålning samt ett raserat hus. Det har även ett eget ventilationssystem för att skydda mot hälsofarliga ämnen utifrån.

Standarden inriktas primärt på skyddsrum för civilbefolkningen, men kan också användas för andra typer av skyddsrum, exempelvis inom militär och industri. 

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.