Stress på jobbet farligt för kvinnor

Många kvinnor är så stressade på arbetet att de får psykiska och fysiska besvär. Enligt en avhandling från Sahlgrenska akademin, där Kristina Holmgren undersökt flera aspekter av arbetsrelaterad stress bland kvinnor, bidrar konflikter, otydlig organisation samt lågt inflytande över arbetet till stressen.

Med utgångspunkt från sina studier har hon också tagit fram ett formulär som kan användas för att identifiera kvinnor som riskerar att sjukskrivas på grund av arbetsrelaterad stress. Det utvärderas nu av ett antal vårdcentraler i Västra Götaland.

Värsta stressfaktorerna:

Arbetet påverkar fritiden negativt (orsakar stress för 33 procent av de svarande)

Höga krav på sig själva och engagemang (25 procent)

Lågt inflytande på arbetet (22 procent)

Otydlig organisation och konflikter på arbetsplatsen (10 procent)

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.