Styrmodeller för sjukvården

Det får inte kosta för mycket och det är viktigt att medarbetarna är motiverade att göra ett bra jobb. Det här är boken för den som vill fördjupa sig i olika modeller för att styra sjukvården.

Sjukvården står inför en rad ekonomiska, demografiska och medicinska utmaningar. Hur vården ska styras och organiseras blir därför en allt viktigare fråga. Det gäller att hitta ett effektivt system som ger god sjukvård till en rimlig kostnad, samtidigt som personalen trivs och har incitament att göra en god arbetsinsats.

I boken Styrning av hälso- och sjukvård får du möjlighet att bekanta dig med de styrmodeller som har tillämpats inom vården under de senaste decennierna. Författarna Johan Berlin och Gustaf Kastberg ger en bild av vad de olika modellerna tenderar att leda till på kort respektive lång sikt. Boken ges ut av Liber.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.