Svårt för kvinnliga chefer att kombinera jobb och föräldraskap

För kvinnliga chefer är ekvationen jobb och föräldraledighet extra svårlöst. Kvinnorna tar ut mer ledighet än männen och deras löneutveckling försämras i större utsträckning. Dessutom är det ofta svårare för chefer att gå ner i arbetstid, vilket leder till en större börda för kvinnor eftersom de fortfarande sköter mer av hushållsarbetet i hemmet. Kvinnor upplever slitningen mellan chefs- och föräldraskapet som jobbig och många funderar på att sluta.

Det här är några av resultaten av fackförbundet Unionens undersökning där frågor om jämställdhet ställts till 1 000 medlemmar i chefsposition, varav hälften män och hälften kvinnor. Frågorna handlade om hur det fungerar att kombinera chefs- och föräldrarollen. En tydlig trend är att kvinnorna tycker att det är betydligt tuffare än männen. Var tredje kvinnlig chef har övervägt att sluta på grund av slitningar mellan rollerna och lika många har haft en sämre löneutveckling när de varit föräldralediga.

För de manliga cheferna upplevs det inte som lika svårt att kombinera rollerna, något som kan förklaras med att de endast tar ut tio procent av föräldraledigheten medan deras partner tar ut resten. Dessutom visar chefernas svar att männen har mer kontakt med sin arbetsplats när de är hemma med barn än kvinnorna.

Unionen föreslår en rad åtgärder, som flexiblare arbetstider och möjlighet att som chef gå ner i arbetstid, för att komma till rätta med ojämlikheten. En bransch som redan erbjuder detta i stor utsträckning och som anses vara den mest föräldravänliga är it-branschen. Sämst är detaljhandeln.

Unionens tips till föräldralediga chefer:

* Håll dig informerad om vad som händer på arbetsplatsen och i branschen.

* Åk med på personalresor och konferenser om du kan. Det kan

underlätta din återkomst till arbetet.

* Framför önskemål om att få information från

arbetsplatsen under föräldraledigheten, exempelvis inbjudan till

möten och seminarier.

* Om du har en ersättare, låt honom eller henne styra med fullt

mandat, förutom när det gäller strategiska beslut.

Efter föräldraledigheten:

* Försök att gå upp i tid gradvis. Börja jobba deltid och öka till heltid

inom några månader. Då blir omställningen inte lika stor.

* Förlägg möten till tider och platser som underlättar för dig att

hämta och lämna på dagis.

* Ta kontakt med arbetsplatsen i god tid innan du ska komma tillbaka.

Prata med din vikarierande chef om hur övergången ska se ut.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.