Svenskt Näringslivs recept för skolkvalitet

Förbättringsarbete Elitutbildningar för lärare, en statlig kvalitetspremie och större självständighet för skolorna. I en ny rapport pekar Svenskt Näringsliv ut sitt recept för att öka kvalitetsfokuset i skolan.

Svenskt Näringslivs recept för skolkvalitet

Svenskt Näringsliv pekar på vårt lands sedan länge dalande skolresultat och att det är viktigt att sätta in åtgärder för att öka skolans fokus på kvalitet.

I den nya rapporten Kvalitetspremie till skolan föreslår organisationen att fristående elitutbildningar för lärare ska godkännas.

– Aktuell skolforskning visar på lärarens helt centrala roll för resultaten i skolan. Därför föreslår vi nu åtgärder som stärker lärarnas kompetens och höjer läraryrkets status, säger Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning, och innovation på Svenskt Näringsliv.

Den vill också skapa drivkrafter för skolor att jobba mer med kvalitetsfrågan och anställa kvalificerade lärare. Detta ska nås genom en statlig kvalitetspremie till skolor som får bra resultat på de nationella proven. Det tredje förslaget handlar om att ge skolledning och rektor större handlingsfrihet, exempelvis genom friare tyglar kring lönesättning och rekrytering.

– Grundproblemet med den svenska skolan är att eleverna lär sig allt mindre. Sämre kunskaper innebär mindre möjligheter för svenska företag att hävda sig i en allt skarpare global konkurrens. Det slår mot jobb och välfärd i Sverige, säger Tobias Krantz.

Läs hela rapporten här.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.