Sveriges bästa arbetsplatser utsedda

När Great Place to Work Institute för tionde året korar Sveriges bästa arbetsplatser konstaterar de att medarbetartrivsel hamnat allt högre upp på företagens agenda.

Hundra företag anmälde sig men bara de 35 bästa hamnade på listan över Sveriges bästa arbetsplatser 2012. Utmärkelsen är indelad i tre kategorier; små-, medel- och stora organisationer. En trend tycks vara att medarbetartrivsel prioriteras i allt större utsträckning.

– Resultatet för de deltagande företagen har generellt blivit högre för varje år, såväl bland nya deltagare som bland dem som varit med tidigare. Det tror jag hänger ihop med att frågor om personalvård och företagskultur har fått högre status, säger Maria Grudén, vd för Great Place to Work Institute Sverige.

Hon förklarar det med att allt fler företag börjar inse att medarbetarnas kompetens och engagemang är avgörande för företagens konkurrenskraft. Därför blir det också viktigare med bra arbetsmiljö och arbetsplatser som människor trivs på. Inte minst inom den hårt konkurrensutsatta it-sektorn har trenden märkts.

– Vid millennieskiftet var det fortfarande en omogen bransch där nybyggarandan var stark och personalfrågorna inte kunde vara så prioriterade. I dag ligger it-företagen i framkant tillsammans med till exempel fastighetsbranschen, säger Maria Grudén.

Bäst på att vara bra

Hur bra arbetsplatsen är bedöms bland annat med hjälp av en medarbetarundersökning där personalen får svara på 59 påståenden om sin arbetsplats. I toppen för små organisationer hamnade W.L Gore & Associates Scandinavia. Kategorin medelstora organisationer toppas av SAS Institute. De fick även utmärkelsen Årets Inspirerande ledarskap. Microsoft hamnade på första plats inom kategorin stora organisationer med fler än 250 anställda.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.