Sverigestudien 2016: Hälsa och kvalitet allt viktigare

Värdegrund De mest framträdande värderingarna på svenska arbetsplatser just nu är lagarbete, kostnadsjakt och ansvar. Det visar årets upplaga av Sverigestudien där det också syns att kvalitet och anställdas hälsa nu finns bland det som prioriteras högst.

Sverigestudien har genomförts sju gånger sedan 2009 för att ge en bild av vilka värderingar som präglar svenska arbetsplatser och vilka som är de mest önskade värderingarna, alltså vilket drömscenario som gäller just nu.

Varje år har ”anställdas hälsa” hamnat i topp som mest önskade värdering och nu kommer den också in på tio i topp-listan över vilka värderingar som faktiskt gäller. Det indikerar att hälsoperspektivet har börjat prioriteras, men det är fortfarande stor skillnad mellan hur stark värderingen är idag på arbetsplatser och hur högt det anses att den borde vara.

Kvalitet klättrar

Kvalitet har klättrat rejält i de senaste två mätningarna och är nu med på tio i topp-listan över värderingar som gäller på svenska arbetsplatser. Kvalitet ligger också högre som önskad värdering än den gjorde 2014, men på samma plats som 2013.

Sverigestudien ska ge beslutsfattare, arbetsgivare och politiker en inblick i vad som driver Sverige framåt och den genomförs på initiativ av Preera, SKL och Volvokoncernen.

Många positiva värderingar lyfts fram för att beskriva dagens arbetsplatser, som lagarbete, ansvar och glädje. Men det finns också värderingar som är ”potentiellt begränsande”, det som i undersökningen kallas energiläckage. Det handlar bland annat om kostnadsjakt, förvirring och hierarki. Andelen ”energiläckage” sjunker, men är fortsatt högt.

Lågt kundfokus

Sveriges arbetsplatser utmärker sig fortfarande med ett lågt kundfokus i jämförelse med andra länder, men i år klättrar kundrelaterade värderingar från plats 57 till plats 35.

– Organisationer som präglas av positiva värderingar brukar rikta uppmärksamheten utåt, det kan vara en förklaring till att vi ser ett ökat fokus på kunden. Men vi är fortfarande på alarmerande låga nivåer vilket borde vara en väckarklocka för många ledningsgrupper, säger Emilie Widarsson, managementkonsult på Preera och analytiker på Sverigestudien.

Sverigestudien visar också att värderingar som kan underlätta förändring är ovanliga på den genomsnittliga svenska arbetsplatsen.

– Med tanke på den stora omvälvning som många branscher står inför till följd av digitalisering och globalisering kan man känna viss oro. Är de svenska företagen tillräckligt rustade att möta en accelererande förändringstakt? säger Emilie Widarsson.

 

Fakta

Sverigestudien 2016

Värderingar som gäller på svenska arbetsplatser (placering vid mätningen 2014 inom parentes)
1. Lagarbete (1)
2. Kostnadsjakt (2)
3. Ansvar (3)
4. Humor/glädje (5)
5. Engagemang (7)
6. Förvirring (9)
7. Resultatinriktat (4)
8. Hierarki (6)
9. Kvalitet (ny på tio-i-topp)
10. Anställdas hälsa (ny på tio-i-topp)

Värderingar som skulle gälla på en drömarbetsplats
1. Anställdas hälsa (1)
2. Humor/glädje (2)
3. Balans hem/arbete (6)
4. Lagarbete (4)
5. Erkännande av anställda (3)
6. Anpassningsbarhet (9)
7. Ekonomisk stabilitet (7)
8. Kvalitet (10)
9. Engagemang (8)
10. Medarbetarengagemang (ny på tio-i-topp)

Största gapet mellan önskad och nuvarande värdering
Anställdas hälsa
Erkännande av anställda
Balans hem/arbete
Humor/ glädje
Öppen kommunikation
Långsiktighet
Ekonomisk stabilitet
Lyhördhet
Personlig utveckling
Respekt

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.