Swedac flyttar all verksamhet till Borås

Ledningssystem Hela Swedacs verksamhet kommer att flyttas till Borås där myndighetens huvudkontor ligger idag. Flytten ska vara genomförd senast den 30 april 2020. 

Swedac flyttar all verksamhet till Borås

Totalt handlar det om ett 40-tal tjänster som flyttas från Stockholm till Borås. Flytten är en del av regeringens arbete med att ge statliga myndigheter större spridning över landet.

Swedac, som är Sveriges nationella ackrediteringsorgan, utreder nu formerna för hur flytten ska kunna genomföras.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.