Tillsynsmyndighet för vården föreslås

Tillsynsutredningen föreslår att en ny myndighet bildas med ansvar för all tillsyn av hälso- och sjukvård och av socialtjänsten, Vårdinspektionen. I ett första steg överförs tillsyns- och tillståndsverksamheten till Socialstyrelsens sex regionala tillsynsenheter. Senast 2014 skapas en ny renodlad tillsynsmyndighet genom att verksamheten bryts ut från Socialstyrelsen.

Den nya myndigheten ska ha en regional organisation och ska även ansvara för tillsynen av de institutioner som drivs av Statens institutionsstyrelse, SiS. Utredningen förslår att tillsynsmyndigheten får större sanktionsmöjligheter som förelägganden i förening med vite. Om detta inte hjälper ska myndigheten helt kunna förbjuda fortsatt verksamhet.

Akademikerförbundet SSR välkomnar förslaget.

– Ett bra förslag där vi ser ett bättre och starkare skydd för medborgarna och stöd för personalen inom socialtjänsten och inom hälso-och sjukvården i sin yrkesutövning. Hittills har myndigheterna både utövat tillsyn och gett rådgivning, säger förbundsordförande Christin Johansson som också framhåller att det blir tydligare för medborgarna vem man kan vända sig till med klagomål.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.