Tillväxtverket får fullt ansvar för förenklingsarbetet

Förbättringsarbete Arbetet för förenkling för företagen samlas under ett tak. Regelrådets verksamhet permanentas och inordnas som ett särskilt beslutsorgan hos Tillväxtverket.

Tidigare har både Tillväxtverket och Regelrådet arbetat med att förenkla vardagen för i första hand de små och medelstora företagen. Regelrådet har tittat på konsekvenserna och Tillväxtverkets roll har varit driva på och utveckla förenklingsarbetet i samverkan med departement, myndigheter, kommuner och näringsliv. Nu kommer allt detta arbete att samlas under Tillväxtverket.

– Enklare regler är en viktig fråga för våra företag och svenskt näringslivsklimat. Det är glädjande att regeringen beslutat att permanenta Regelrådet. Nu kan vi skapa mervärden genom att samla allt stöd till regelgivare så att vi får bättre konsekvensutredningar och en mer kraftfull stödjande verksamhet, säger Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.