Tillverkningsindustrins lösning: Nya produkter och tjänster

Innovation, nya strategier och kompetensförsörjning ligger högst på agendan för företagsledare inom tillverkningsindustrin.

Enligt företagsledarna är det utveckling av nya produkter och tjänster som ska leda vägen till tillväxt, visar undersökningen Industrial manufacturing – CEO Survey från PWC där 156 vd:ar från 41 länder har svarat. Åtta av tio säger att de ska öka resurser för forskning och utveckling under det kommande året för att klara utvecklingen.

Även strategiska förändringar ligger på företagsledarnas bord. 72 procent av vd:arna anger att de nu ändrar sina strategier på grund av en svag ekonomi, ändrat konsumentbeteende och kompetenshot. Ungefär hälften av de tillfrågade anser att det blir allt svårare att hitta rätt kompetens och 71 procent anger att de tänker lägga mer tid på att utveckla talang- och ledarskapsområdena vilket innebär att kompetensjakten har högre prioritering än kundkontakter och effektivisering av organisationen. Svårast att hitta är ingenjörer, vilket är en nyckel för att lyckas med innovationsarbetet och kunna utveckla nya produkter och tjänster.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.