Tio landsting ska granskas

Hur jobbar landstingen med att ge lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet? Det kommer Diskrimineringsombudsmannen, DO, att granska i sommar.

Tio landsting kommer att granskas, dessa är: Stockholm, Västra Götaland, Jönköping, Sörmland, Västerbotten, Halland, Västmanland, Dalarna, Jämtland och Blekinge. Anledningen till att just de har valts ut beror på att DO i år har ett särskilt fokus på rätten till sjukvård och bemötande i sjukvården.

– Landstingen är stora arbetsgivare med viktiga samhällsuppdrag. DO:s granskning tar sikte på landstingens ansvar som arbetsgivare för att förebygga diskriminering på arbetsplatsen, säger Emelie Rennerfelt, samordnare för granskningen.

– Förhoppningen är att ett bra förebyggande arbete som arbetsgivare även ska få effekter på hur man bemöter de personer som söker vård inom landstingen.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.