Tuffare få pengar till kö-satsning

Kraven kommer att höjas för den så kallade kö-miljarden. Det handlar om pengar som landstingen får av staten för att minska köerna inom vården.

Alldeles för många patienter får vänta på läkartid eller operation. För att göra något åt detta tillkom kömiljarden, en satsning som funnits sedan 2009 och som fungerar som en morot för landstingen att korta väntetiderna i vården. En miljard kronor delas ut årligen till de landsting som lyckas uppnå de uppställda målen. Resultatet för 2009 var positivt. Antalet patienter som väntat längre än vårdgarantins 90 dagar på besök till specialist minskade med 77 procent, och för väntetiderna till behandling/operation var minskningen hela 82 procent.

– Kömiljardens första år gav ett fenomenalt resultat. Nu går vi vidare och sätter ribban ännu högre för att sporra landstingen att korta köerna än mer, säger socialminister Göran Hägglund i ett pressmeddelande från Socialdepartementet.

Tuffare få pengar

För att få ersättning från satsningen under 2010 kräver nu Socialdepartementet att landstingen höjer inrapporteringsfrekvensen från 90 till 95 procent. Vårdköerna kommer att rapporteras varje månad i den offentliga statistiken, och ersättningen kommer för 2010 att grundas på snittet av köerna under två perioder – januari-mars och september-december. Det är en skärpning från 2009 då ersättningen baserades helt på hur köerna såg ut i de olika landstingen under en dag i november. Från och med april kommer dessutom både ordinarie köer och köer för så kallat frivilligt väntande räknas in i den ersättningsbaserade statistiken.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.