Tyresö den första demenscertifierade kommunen

Certifiering Tyresö är först ut i Sverige med att ha utbildat samtliga medarbetare inom äldreomsorgen i demensvård, och blir därmed första kommunen någonsin att Silviahemcertifieras i sin helhet.

Tyresö den första demenscertifierade kommunen

Den 13 februari kommer drottning Silvia till Tyresö för att överlämna stiftelsen Silviahemmets första certifikat för kunskap om god demensvård.

− I Tyresö tänker man därför helt rätt då man valt att samtliga medarbetare inom äldreomsorgen ska ha djupgående kunskaper om hur man vårdar och bemöter personer med demenssjukdom, säger Wilhelmina Hoffman, rektor vid Silviahemmet.

Sammanlagt har cirka 450 medarbetare i Tyresö utbildats genom Silviahemmet, en stiftelse som grundats av drottning och som genom utbildningar arbetar med att höja livskvaliteten och förbättra demensvården för personer med demenssjukdom.

De utbildade Tyresömedarbetarna arbetar inom vård- och omsorgsboenden, hemtjänsten, dagverksamhet, gruppboenden och myndigheten för äldre och funktionsnedsättning. All administrativ personal som kommer i kontakt med demenssjuka personer, samt vaktmästare och lokalvårdare vid respektive verksamheter har också genomgått utbildningen.

Magnus Lublin, socialchef i Tyresö, berättar att satsningen är till för att Tyresöborna ska känna sig trygga med att det finns rätt hjälp att få på hemmaplan om man skulle drabbas av demenssjukdom.

– Vi vill också kunna stödja och bemöta de personer som redan är drabbade, och deras anhöriga, på ett ännu bättre sätt. Nu hoppas vi att fler kommuner tar efter oss och lägger fokus på demensvården. I takt med att svenskarna blir äldre och äldre ökar också risken för demenssjukdom, så investeringar i demensvården handlar i praktiken om ren självbevarelsedrift för att kunna möta framtida behov, säger Magnus Lublin, socialchef i Tyresö kommun.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.