Utbildad chef minskar stressnivån

När chefer har utbildats i psykosociala arbetsmiljöfrågor minskar stressnivån hos de anställda. Framför allt blir kommunikationen mellan chefer och medarbetare bättre. Det visar studier av hur regionssjukhuset i Örebro klarade den förra krisen på 1990-talet, skriver tidningen Arbetsliv. Ett annat intressant resultat av studien är att långtidssjukskrivningar på grund av psykiska diagnoser ökar om tid för planering minskar. Andra negativa faktorer för sjukskrivningar är ökat tempo och sämre arbetsklimat.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.