Så kan kvaliteten höjas i byggprojekt

Förbättringsarbete Byggsektorn måste bli bättre på systematiskt kvalitetsarbete. Nu ska riktigt vassa byggprojekt kunna få utmärkelsen ”PQi – Utmärkt Projektkvalitet”. Utmärkelsen är en del i ett större projekt för ökad kvalitet, och därmed hållbarhet, i byggsektorn.

Så kan kvaliteten höjas i byggprojekt
Kvalitetsarbetet måste utvecklas i byggsektorn menar Byggherrarna. Bild Adobe Stock.

Byggsektorn släpar efter när det gäller kvalitetsfrågor som mätning och uppföljning, något som också är ett hållbarhetsproblem. Det menar Tommy Lenberg, vd för organisationen Byggherrarna.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Kvalitetsmagasinet premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

– Det är inte hållbart att det blir så mycket fel och skador. Att ha resurseffektivitet, hög produktivitet, lite spill, få fel och skador, det är en förutsättning för en effektiv resurshushållning. Så ser jag kopplingen till att jobba med förebyggande arbete för att undvika att det blir fel.

Han lyfter också kvalitetsarbetet som en social hållbarhetsfråga.

Tommy Lenberg, Byggherrarna.
Tommy Lenberg, Byggherrarna.

– Den här tekniken och verktyget ger samtliga som är engagerade i ett byggprojekt möjligheten att ge sin syn på hur väl projektet fungerar. Och det handlar också om att bli hörd, att få föra fram sina åsikter. Det skapar både engagemang och motivation, att man känner att man är del av och kan påverka sin situation.

Verktyget som Tommy Lenberg talar om heter PQi och är framtaget av företaget Binosight i samarbete med Luleå universitet. Det senaste året har 200 byggprojekt mätts med hjälp av verktyget, där alla som deltar i projektet får bedöma dess förutsättningar och funktion. Bland mätparametrarna finns bland annat samverkan, arbetsklimat, kommunikation, BIM, planering och kontroll. Thomas Samuelsson är vd för Binosight:

– Metoden omfattar femton olika indikatorer. Vi skulle kunna kalla dem KFF:er eller kritiska framgångsfaktorer. Mätresultaten används för att skapa en aggregerad bild av projektets styrkor och förbättringsområden, säger han.

Alla uppmätta projekt samlas i en anonymiserad databas, som används för att skapa en best practice men också som underlag för forskning. Som det ser ut idag uppnår ungefär en fjärdedel av projekten denna nivå.

Thomas Samuelsson, Binosight.
Thomas Samuelsson, Binosight.

– Vi planerar att göra en statistisk genomgång av mätresultaten för alla mätta projekt fyra gånger per år. Ett projekt som tilldelas utmärkelsen ska ha presterat på nivån best practice uthålligt över tid. Dessutom ska mätningarna klara en kvalitetsgranskning på ett antal parametrar såsom svarsfekvens, antal respondenter, gruppresentation etcetera. Slutligen görs en kvalitativ kontroll för att upptäcka eventuella dolda avvikelser. Det fåtal projekt som passerar detta nålsöga tilldelas utmärkelsen, säger Thomas Samuelsson.

Enligt Tommy Lenberg är det Byggherrarnas ambition att systemet ska bli branschstandard.

– Vi i byggsektorn har inte en tradition av att mäta, men alla framgångsrika branscher som jobbar med produktivitet och kvalitet jobbar med att mäta och följa upp. Det är något som vi ser, att den här branschen också behöver börja mäta, jobba med jämförelser och ställa sig frågan: Hur gör de som har bättre nyckeltal än vi?

Kunskapsmaterial

Bloggar

Böcker

Karriär

Ledare

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.