Utredning föreslår ökat ansvar till företagshälsovården

Svensk företagshälsovård har urholkats sedan statsbidragen togs bort i början av 1990-talet. Den innehåller nu allt mindre av vård och allt mer av arbetsmiljöövervakning. I den senaste skriften från Socialförsäkringsutredningen ”Företagshälsovård på tre ben” föreslås därför att företagshälsovården tar över mer av det ansvar som nu ligger på försäkringskassorna vid sjukskrivningar. Till skillnad från idag måste då företagshälsovården få möjlighet att utföra ett riktigt patientarbete.

– Facit är tydligt; de sjukförsäkringssystem som fungerar väl har ofta en fungerande frontorganisation ute i arbetslivet som också ger viss vård. Bra exempel är Finland och Tyskland, kommenterar utredaren Anna Hedborg.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste