Vår räkneexpert statuerar exempel – häng med!

Krönika Hur gör man när variationen är alldeles för stor? Olle Duktig får en rejäl uppgift att ta tag i av chefen, förlåt, vår räkneexpert Ingemar Sjöström.

Vår räkneexpert statuerar exempel – häng med!
Olle får en svår uppgift. Foto: Stock Adobe

I den stora konferenslokalen stod chefen längst fram på podiet. Hon hade ett bistert uttryck i ansiktet och när de sista deltagarna skyndat genom dörren stängde hon den en aning markerat.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

”Gomorron, jag har bett er komma hit för att ni ska ägna all uppmärksamhet åt ett antal problem. När ni lämnar lokalen i kväll förväntar jag mig att ni har gedigna handlingsprogram.”

Hon tittade ut över de församlade cheferna. ”Jag har ställt in alla era möten och andra åtagande i dag. Och i morgon.”

Hon erfor ett antal blickar från församlingen. ”Ni får senare på förmiddagen möjlighet att välja pizza till lunch, som serveras här. HR kommer att hjälpa er med barnhämtning och dylikt.”

Nu till telegrammet som vi fått från vår absolut största kund:

”Vi har under en längre tid försökt göra er uppmärksamma på att det är för stor variation i ABC-produkterna, långt mer än våra processer kan hantera utan stora extra kostnader. Vi kräver därför att ni återkommer med övertygande data och argument som stöder en handlingskraftig åtgärdsplan. Ni måste också visa hur ni följer upp förbättringar och informerar om resultaten.”

Chefen noterade ett visst mått av igenkännande hos de församlade mellancheferna. ”Det här är knappast några nyheter för er, men trots det har vi fortfarande problem.” Hon fortsatte: ”men nu är det ert arbete att här och nu fixa detta, inte att lämna över eller att skylla på någon annan. Ni är chefer, ni är välutbildade ingenjörer, ni kan resonera, abstrahera, dra slutsatser, etcetera. Använd detta. Vi kan inte bara vänta och se och tro att variationen försvinner av sig själv.”

Ingen kommenterade chefens en aning skarpa inledning.

”Antagligen behöver ni hjälp och vänd er då i första hand till företagets övriga resurser, men ni får, om nödvändigt, ta de kontakter ni behöver utifrån. Oroa er inte för kostnaderna, de tar jag hand om. Och delar upp på era kostnadsställen”, fortsatte hon och tillade:

”Men om ni tar in någon så gör klart att denne ska stanna kvar tills ni är färdiga och har en plan. Synpunkter?”

Det utbröt en diskussion om vad som behövde göras, ett embryo till planering började skönjas. Chefen tog till orda:

”Ni är vana att strukturera arbete och tid, så jag lämnar det till er, men jag har ändå några förslag:

 • Se till att ni alla vet hur variation mäts. Lär varandra.
 • Variation är additiv, hitta illustrativa exempel.
 • Hur fortplantas variation i vårt problem?
 • Fundera på konceptet ’variationsbudget’.
 • Exakt vilka klagomål har kunden? Typ av mått?
 • Vad baserar kunden sina slutsatser på? Kontakta och fråga.
 • Vilka data har vi tillgång till?
 • Andra fakta?
 • Finns det ritningar?
 • Finns det andra krav? Är de väldefinierade?
 • Är det underleverantörer involverade?
 • Finns det data från dem?
 • Vad säger våra SQE (Supply Quality Engineer), de besöker ju leverantören regelbundet?
 • Är det fel på våra specifikationer? Följs de? Utnyttjas de felaktigt?
 • Finns det processavvikelser som vi inte känner till eller godkänt?
 • Sätt upp modeller som simulerar om nödvändigt.

Etcetera, etcetera.

Besök hos kund och leverantör

Jag har kommit överens med kunden och vår huvudleverantör om att vi ska besöka dem och i konstruktiv anda diskutera problemen. Några av er ska åka dit och dessutom själva gå igenom mätmetod, mätresultat, etcetera med dem. Jag insisterar på att ni själva utför mätningar på våra produkter på plats. Dessa mätresultat skall ni senare presentera här för mig och övriga. Kolla även att våra produkter används som avsett, i rätt miljö eller annan omgivning.

Förbereda presentation för kund

Jag har också lovat kunden att vi bjuder in dem senare och presenterar vad vi hittat, vad vi vidtagit för åtgärder, och framförallt visa på ett verkligt förbättrat resultat. Undanflykter och powerpoint-floskler accepteras inte!

Tidsplan

Det är synnerligen viktigt, viktigare än ni kanske tror, att vi lyckas med förbättringsarbetet och att vi har en realistisk men också aggressiv tidsplan.

Projektledare

Jag har utsett Olle Duktig som projektledare för detta. Olle är, som ni vet, produktionschef för vår anläggning i Belgien, men har just flyttat hem för att under de kommande fyra månaderna ro detta projekt i hamn. Jag har också bett it-support att ge er det extra stöd som ni kan behöva för att snabbt komma igång.

Erfarenheter

Som ni vet har vi också andra produkter och andra kunder som har kommit med synpunkter. Men detta projekt måste också ge erfarenheter och ett nytt arbetssätt när det gäller kvalitetsarbetet.

Jag har kommit överens med universitetet om att en doktorand från media- och teknik-programmet kommer att följa er och dokumentera arbetet.

Avslutningsvis

Jag kan inte nog understryka att vi tillsammans måste lyckas med detta projekt. För vår kund, för vår ekonomi, för oss själva ska vi visa att vi verkligen kan när det gäller.

Så hämta nu era datorer och annat som ni behöver så startar projektet om 30 minuter.

Några frågor? Då så, Var så god Olle, ordet är ditt!

/ Ingemar

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.