Varför engagera sig?

Många vårdmedarbetare tycker inte att de har tid med utvecklingsarbete. Andra väljer att engagera sig. Nu ska ett forskningsprojekt ta reda på vilka förutsättningarna är för att vilja jobba med förbättringsarbete.

Varje år satsar vården miljarder på att utveckla behandlingsmetoder, informationssystem, arbetsorganisation och former och innehåll för kompetensutveckling. Men ändå är det mycket som tyder på att arbetet i vården fortfarande är ganska traditionellt.

Hur de anställda ser på utvecklingsarbete och förändring är en viktig delförklaring till att det är så. Förutom inställningen att projekt stjäl tid från det ”riktiga” arbetet, så fungerar också de etablerade yrkesrollerna som en konserverande faktor. Det finns många och starka tolkningar om vad som ingår, och inte ingår, i det egna arbetet.

Vad är det som gör att man vill engagera sig? Det ska nu Thomas Andersson vid Högskolan i Skövde ta reda på i ett projekt finansierat av AFA Försäkring. Han ska studera två sjukhus och där söka svaren på frågor som rör viljan att engagera sig i vårdutveckling: Hur påverkar lokala relationer på arbetsplatsen, som förtroende för ledning och arbetskollegor? Vilken påverkan har uppfattningar om vad den egna yrkesrollen och andra yrkesgruppers yrkesroller består av? Vilken betydelse har hur de anställda upplever egenkontroll (stress och balans mellan krav och kontroll) för engagemanget, välbefinnandet och arbetstillfredsställelsen?

Svaren på dessa frågor kan få stor betydelse för utvecklingen av såväl det praktiska vårdarbetet som för vården som arbetsplats.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.