Växjö kommun får bidrag till mångfaldsprojekt

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har beviljat Växjö kommun 1,4 miljoner kronor för ett projekt om mångfald och jämställdhetsintegrering.

Målet är att mångfald och jämställdhet efter avslutat projekt ska vara integrerat i kommunens ledningssystem. Det betyder att personal ska utbildas, checklistor ska till och att mångfalds- och jämställdhetsperspektivet ska genomsyra såväl planering av verksamheten som budget.

– Vi vill också Införa aktivt arbete för jämställdhetsintegrering som ett kriterium vid lönesamtal, samt att genusglasögon och genustrappan implementeras och synliggörs i organisationen genom lättåtkomliga verktyg, förklarar mångfaldssamordnare Suzana Mocevic i ett pressmeddelande.

Bidraget på 1,4 miljoner kronor ska nyttjas för att skapa en gemensam syn på hållbar jämställdhet och mångfald inom kommunen. Arbetet ska vara klart under 2013.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.