Verktyg ser till individens behov

Förbättringsarbete Nu införs ett nytt arbetssätt inom äldreomsorgen i Umeå. Syftet är att göra äldreomsorgen mer likvärdig och rättssäker genom att se till individens behov.

Äldre personer ska få hjälp och stöd utifrån sina individuella behov, inte utifrån utbudet av existerande insatser. Det menar Socialstyrelsen som introducerat en nationell modell på temat, Äldres behov i centrum.

Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att fördela 70 miljoner kronor till kommuner som utbildar processledare i modellen Äldres behov i centrum. Kommunerna ska också, före den 1 oktober 2014, ha fattat beslut om att införa modellen.

Umeå är en av de kommuner som valt att arbeta enligt modellen.

-– Det är viktigt att vi har rätt metoder för att ta reda på de äldres behov, säger Eva Andersson (S), ordförande, socialnämnden.

Med Äldres behov i centrum får den äldre och hans eller hennes närstående ökade möjligheter att medverka i utredning, planering och uppföljning av stödet i det dagliga livet. Att arbeta systematiskt utifrån behov istället för insatser gör också äldreomsorgen mer likvärdig och rättssäker, skriver Umeå Kommun i ett pressmeddelande.

För verksamheten innebär arbetssättet att information om individen hanteras lika av alla aktörer, vilket minskar risken för missförstånd. Verksamheterna får även bättre underlag till personalplanering, verksamhetsuppföljning och kvalitetsutveckling.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.