Vill ge rektorerna bättre förutsättningar

Skola Rektorer behöver större utrymme att leda i skolan. Det menar Sveriges Skolledarförbund, som är bekymrat över politikernas bristande förtroende för rektorerna.

Vill ge rektorerna bättre förutsättningar

I SNS-rapporten Rektor – en stark länk i styrningen av skolan, som KM skrev om igår, framkommer att rektorer upplever maktlöshet och frustration i sitt arbete och att de ofta saknar förtroende från politikerna i utbildningsnämnden.

Det reagerar Sveriges skolledarförbund kraftigt på.

– Rektorernas pressade arbetssituation blir extra allvarlig när det nu visar sig att de inte heller kan räkna med uppbackning från sina egna chefer. Politiker runt om i landets kommuner måste skaffa sig en större kunskap om villkoren för förskolans och skolans styrning, säger Matz Nilsson, ordförande i Sveriges Skolledarförbund, i ett pressmeddelande.

Utökat ansvar krävs

För att vända trenden och öka förtroendet behöver rektorerna kunna styra över resurserna och använda dem där de gör mest nytta, menar Matz Nilsson.

– Förskolechefer och rektorer måste få hela ansvaret över de pedagogiska redskapen. Att avlöva ledaren genom att dela upp funktionen i två delar är fel väg att gå. Ge istället rektor/förskolechef de förutsättningar som krävs för att kunna delegera uppgifter inom sin egen organisation.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.