Olika syn på skolgranskning

Skola Tidigare i veckan kom Riksrevisionen med kritik mot hur Skolinspektionen kvalitetsgranskar skolan. Tillsynen bör inriktas mer på undervisningen, menar Riksrevisionen. Men Sveriges Skolledarförbund håller inte med.

Olika syn på skolgranskning

Skolinspektionen kommer med sin nuvarande granskning av skolan inte åt de faktorer som verkligen skapar kvalitet i undervisningen. I dagsläget inriktar Skolinspektionen sig på att leta efter brister i olika dokument, men bedömer inte hur lärarna genomför undervisningen. Så kan man sammanfatta Riksrevisionens kritik mot Skolinspektionen.

Men Sveriges Skolledarförbund vill inte se fler inspektioner i skolans värld.

– Jag delar inte Riksrevisionens uppfattning att skolinspektionen i ökad utsträckning ska granska de enskilda lärarnas undervisning. Staten har ett legitimt behov av att följa upp resultaten i svensk skola på nationell nivå. Men den massiva satsningen på inspektion skapar ett vi-och-dom-tänkande som inte leder framåt, säger förbundets ordförande Matz Nilsson i ett pressmeddelande.

Istället vill han bland annat se att Skolinspektionen inriktar sig på att skapa ett nationellt uppföljningssystem som kan ge stöd för förbättringsarbetet ute i skolorna.

Här hittar du Riksrevisionens rapport om tillsynen över skolan.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.