Volvo Ocean Race enade Assa Abloy

När låstillverkaren Assa Abloy köpte upp låskoncernen Yale ställdes de inför en stor utmaning. Helt plötsligt var företagen i bolaget spridda över hela världen. Hur skulle de knyta ihop verksamheten och få de olika företagen att känna tillhörighet till Assa Abloy? Svaret blev: genom att delta i Volvo Ocean Race.

Assa Abloy tillverkar lås och andra säkerhetsprodukter. Företaget grundades 1994 genom en avyttring från Securitas och sedan dess har de bara växt. Idag har koncernen 30 000 medarbetare som arbetar på 100 olika bolag i 40 länder världen över.

Men företaget har inte alltid varit så stort. År 2000 ändrades villkoren drastiskt då Assa Abloy köpte Yale, en låskoncern som var lika stora som de själva.

Många av företagen i Yale var dessutom kända varumärken på sina lokala marknader, flera av dem med lång verksamhetshistoria och etablerad företagsidentitet.

Nu gällde det för Assa Abloy att förklara vilka de var och att få alla nya företag i koncernen att hitta en gemensam företagsidentitet och värdegrund.

Volvo Ocean Race

– För att snabba på fusionen bestämde vi oss för att bygga en egen Assa Abloy båt och delta i Volvo Ocean Race, seglingens Formel 1, berättar Anna Bernsten som ledde projektet på Assa Abloy.

Volvo Ocean Race är en nio månader lång segeltävling med stopp i nio olika hamnar världen runt. Skeppen seglar mellan Sydamerika, USA, Europa, Afrika och Australien.

– Målet med vårt deltagande var att genom seglatstävlingen bygga upp en gemensam företagsidentitet. Vi ville få medarbetarna att följa båten, att känna entusiasm och stoltet över att jobba för Assa Abloy, förklarar Anna Bernsten.

I samband med varje stopp i seglatsen planerades en mängd aktiviteter runt företaget. Båten var taktpinnen. När den var i hamn skulle det hållas kundaktiviteter, chefsutbildningar, produktlanseringar, personalaktiviteter och presskonferenser, samt jippon och tävlingar för de anställda. Allt för att effektivt nå ut i koncernen och stärka relationerna mellan medarbetare, kunder och företagen i koncernen.

– Det blev mycket intensiva dagar. Under de sex dagar som båten låg i Göteborg höll vi exempelvis i 63 kundevenemang, fyra chefsutbildningar och två presskonferenser, berättar Anna Bernsten.

Företaget ordnade även sociala arrangemang i samband med att båten låg i hamn. I Miami samlades 200 Assa Abloychefer för att bygga hus åt hemlösa, i Kapstaden kunde man tävla mot en gladiator och pengarna som genererades av arrangemanget gick till svårt sjuka barn.

Symbol för företaget

Assa Abloy ville att båten skulle bli en levande metafor för de värden som företaget står för och som de ville att hela koncernen skulle dela. När man seglar gäller det exempelvis att ha riktlinjen klar och att ha mod att fatta snabba beslut. Det gäller att känna sin båt och att lita på besättningen. Det samma skulle gälla för koncernen.

– Vi försökte få fram det budskapet, bland annat genom att få besättningen att säga saker som överensstämmer med våra värderingar. Vi ville visa att när man jobbar tillsammans mot ett gemensamt mål som besättningen gjorde på båten når man väldigt långt, berättar Anna Bernsten.

Intensiva förberedelser

Det stora arbetet med segeltävlingen ägde egentligen rum innan starten, berättar Anna Bernsten. Under ett helt år innan pågick intensiva förberedelser för att projektet skulle vara ordentligt förankrat i organisationen när det väl var dags. Man förberedde sig bland annat genom att ta ut seglarna till fabrikerna så att de anställda fick bekanta sig med dem innan racet gick av stapeln. Innan tävlingen var informationsstrukturen i bolaget dålig. Nu byggde Assa Abloy upp en ny sådan genom elektroniska nyhetsbrev med kontinuerlig uppdatering. Företaget utsåg ett nätverk av lokala ambassadörer som satte upp nyhetsbreven utanför personalmatsalarna och såg till att personalen var informerade om vad som som hände inför och under tävlingen.

En koncernsammanslagning är en process som kräver förankring och utbildning kring det nya moderbolaget för att människor ska känna tillhörighet till hela koncernen, inte bara till det lokala företaget.

– Vi ville få så många som möjligt att komma till identifieringsstadiet innan starten för Volvo Ocean Race gick i Southampton i England den 23 september 2001. Vi skulle vara hemmalaget i varje hamn, inte den svenska båten från huvudkontoret i Sverige, konstaterar Anna Bernsten.

Blev nyfikna

Tävlingen drev på mentala processer hos de olika företagen. De anställda var tvungna att förbereda sig för vad de skulle säga under de kundaktiviteter, produktlanseringar och presskonferenser som skulle hållas medan båten var i hamn.

– Många blev spontant nyfikna på att ta reda på mer och på att ta till sig information om Assa Abloy. Information som annars endast dunkas ut elektroniskt och lätt blir något man lägger i högen för att läsa senare, säger Anna Bernsten.

Massivt genomslag

Assa Abloys båt kom på andra plats i tävlingen. Genomslaget hos de anställda var gigantiskt. 98 procent av cheferna följde tävlingen och 97 procent av de anställda. Totalt hade över 19 000 människor fått en ökad kunskap om Assa Abloy genom seglatsen. 75 procent upplevde att de hade fått större samhörighet både inom och mellan bolagen och 86 procent kände sig mer stolta över att vara anställda på Assa Abloy efter racet än före. Det gäller även fabriksarbetarna långt inne i landet med många mil till närmsta båt, berättar Anna Bernsten.

– Innan tävlingen startade var min vision att racet skulle engagera alla medarbetare i hela verksamheten. Bill som jobbar i fabriken i Melbourne skulle möta sin granne på vägen till jobbet som berättar att hon såg hans båt på tv i går kväll. Det gör att Bill går till jobbet, lite mer peppad och lite mer stolt över att jobba för Assa Abloy. Jag trodde aldrig att vi skulle nå fram till den visionen, men det gjorde vi, säger Anna Bernsten.

Företaget satsade 100 miljoner kronor på engagemanget, men bara mediavärdet av kampanjen uppskattas till 600 miljoner kronor. I ett sammanhang där två stora koncerner fusioneras är 100 miljoner kronor inte särskilt kostsamt, menar Anna Bernsten. Dessutom gick fusionsarbetet sanbbt. Att jämka samman två koncerner tar normalt flera år, men nu gjordes det på nio månader.

– Det var ett billigt sätt att få människor att tycka att det är roligare att gå till jobbet. Det är fantastiskt vilken kraft och kämparglöd som skapas när människor i en organisation är motiverade och jobbar mot något gemensamt.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste