2 000 företag ska inspekteras

Arbetsmiljö Många svenska företag kan vänta sig besök av Arbetsmiljöverket under oktober månad. En stor EU-kampanj mot stress drar nu igång.

Arbetsmiljöverket startar den svenska delen av satsningen genom att skicka ut brev till 26 000 arbetsgivare. I den informeras om kampanjen ”friska arbetsplatser förebygger stress”. Information finns även tillgänglig på myndighetens hemsida.

Breven kommer följas upp med inspektioner under vecka 41–43 hos 2 000 av företagen med fem anställda eller fler. Dessa företag kommer att förberedas på att de ska inspekteras. Branscherna som berörs är tillverkning, transport, bank och finans, säkerhet och bevakning, förskolor, bibliotek, arkiv, museum, hotell och restaurang, konstnärlig och kulturell verksamhet och religiös verksamhet.

På Arbetsmiljöverkets hemsida finns ett självskattningsverktyg för den som vill bedöma den psykosociala arbetsmiljön på sin arbetsplats.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.