25 år i kvalitetsvärldens tjänst

Kvalitet Slutet av 1980- och början av 1990-talet var en händelserik tid i den svenska kvalitetshistorien. Många av dagens aktörer på området föddes, så även föregångaren till Kvalitetsmagasinet.

25 år i kvalitetsvärldens tjänst

1990 föddes QA Magazine. Att Sverige fick en tidning om kvalitetsarbete vid den här tiden var ingen slump. Sedan mitten av 1980-talet hade kvalitet seglat upp på den svenska industrins agenda. Sverige hade fram till 80-talet varit förskonade från konkurrens men när både Japans och USA:s industrier började blomma blev det nödvändigt att ta tag i kvalitetsfrågorna. I ledaren i det första numret av tidningen skriver dåvarande chefredaktör Ingemar Kroon att kvalitet blivit en ödesfråga för svenskt näringsliv och samhälle.

Standarder och utmärkelser

Kvalitetsstyrning hade kommit på modet redan under 70-talet, men under 1980-talet börjar man prata kvalitetssäkring, där man med hjälp av ledningssystem skapade rutiner och ansvarsfördelning för att se till att kvalitetsarbetet fungerade. Parallellt med kvalitetssäkring blev det också mer och mer intressant med kvalitetsledning. Ord som ”ständiga förbättringar”, ”skapa värde för kunden” och att ”hela organisationen är involverad” fick fäste.

Flera av de som idag är etablerade aktörer i kvalitetsbranschen startade vid den här tiden. Nationalkommittén för Svensk Kvalitet som bidades 1986 fick fart på intresset både från regeringshåll och företagsledningar. Svenskt Kvalitetsindex startar sina mätningar av kundnöjdhet och samma år som QA Magazine föds bildas Institutet för Kvalitetsutveckling, SIQ. Begrepp som Sex Sigma och Lean Manufacturing myntades och fick spridning i kvalitetsvärlden.

Oberoende röst

Det var i denna tid som tidningen startade. Idén var att vara en oberoende röst i en bransch som präglades av olika läror och idéer om hur kvalitetsarbete skulle bedrivas. Tanken var att genom goda exempel visa hur andra tar sig an problem och utmaningar.

Under de 25 år som gått har mycket hänt på kvalitetsfronten, även om mycket fortfarande är sig likt. Följ med på vår resa genom kvalitetsområdets nutidshistoria, speglad genom en serie artiklar under året. Vilka minnen bär du med dig? Hör gärna av dig till oss och berätta!

Läs också: Årtalen som satte kvalitet på kartan

Fakta

Kvalitetsmagasinet 25 år

1990 kom det första numret av QA Magazine ut, det som några år senare skulle bli Kvalitetsmagasinet.

Vad har hänt under dessa 25 år? I en serie artiklar under året dyker KM ner i kvalitetsområdets nutidshistoria och möter människorna och verksamheterna som varit med på denna resa.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.