60 miljoner till kvalitetsregister

Regeringen satsar 60 miljoner nästa år på att förbättra de nationella kvalitetsregistren i vården. Dessutom ska en utredning se över hur registren bäst kan användas i framtiden.

Satsningen sker i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

– För att kunna utveckla vården måste det finnas en möjlighet att mäta och jämföra resultat. Utan kvalitetsregister skulle den möjligheten försämras dramatiskt. Därför är registren så viktiga, säger Göran Hägglund i en kommentar.

Nationella kvalitetsregister innehåller information om bland annat behandlingsresultat och vårdtider i sjukvården. Registren används främst för att mäta och följa upp effekter av olika behandlingsmetoder vilket också är viktigt för utvecklingsarbetet i sjukvården.

Regeringen tillsätter också en utredning som ska kartlägga den nuvarande användningen av kvalitetsregistren samt att identifiera problem och utvecklingsbehov. Utredningen ska också lämna förslag på hur driften av kvalitetsregistren ska organiseras och finansieras för att användningen av registren ska bli så effektiv och ändamålsenlig som möjligt.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.