Paul Krugman ser inget ljus i tunneln

Efterverkningarna av den finansiella krisen är långt ifrån över, enligt Paul Krugman. Den stora faran är att politiker nu accepterar dagens läge som normalläget och inte fortsätter sträva efter full återhämtning.

Förra årets nobelpristagare i ekonomi Paul Krugman inledde årets upplaga av Kvalitetsmässan. Han konstaterade att man på många sätt lyckats hantera dagens kris på ett bättre sätt än den på 1930-talet. Tack vare kraftiga räntesänkningar har man exempelvis lyckats hejda den negativa utvecklingen inom industrin där man nu skönjer en uppgång i efterfrågan.

Ingen snabb återhämtning

Men att detta skulle vara ett tecken på en snabb återhämtning tror han däremot inte.

– Historien talar emot det, säger han. Tittar man exempelvis på arbetslöshetssiffror från tidigare kriser så börjar de inte falla förrän fem år efter kraschen. Det skulle innebära att vi ännu inte börjat se de stora effekterna av krisen i arbetslöshetsstatistiken.

Ytterligare ett problem är att verktyget räntesänkningar redan är uttömt. Räntorna ligger redan på en lägstanivå. Ska ekonomin nå full återhämtning är låga räntor ett viktigt verktyg för att hålla konsumtionen uppe, och bör enligt Krugman ligga lågt tills arbetslöshetssiffrorna börjat återhämta sig.

– Det största problemet är intellektuellt. Att vi inte siktar in oss på full återhämtning, säger han och förklarar att den stora faran är att vi accepterar nuläget som det nya normalläget, med hög arbetslöshet som följd.

Har inte sett ljuset

Även om han inte vill komma med ”vad var det jag sa”, så förklarar han att många ekonomer, han inkluderad, befarade att vi skulle få se en kris av det här slaget. Personligen känner han att vi lever i oroliga tider, även om det finns tecken på återhämtning. Men något ljus i tunneln ser han ännu inte.

– Det finns en tunnel i slutet av tunneln, men vi har ännu inte sett ljuset.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.