Jeffrey K Liker: ”Krisen ett lyft för Toyota”

Jeffrey K Liker, som också bär epitetet The Godfather of Lean, är imponerad av Toyotas sätt att hantera krisen. Medan andra böjer sig för kris och lågkonjunktur ser Toyota den som en utmaning att bli ännu bättre.

Jeffrey K Liker har i mer än 20 års tid studerat Toyotas sätt att arbeta, från insidan. Nyligen kom hans bok The Toyota Way ut på svenska där han beskriver de grundläggande principer som ligger bakom Toyotas framgångar.

När Kvalitetsmagasinet träffar honom under hans besök på Kvalitetsmässan konstaterar han att finanskris och lågkonjunktur inte kunde ha kommit lägligare för Toyota.

– Utmaning är en bärande del i Toyotas filosofi. Krisen slog till när Toyotas tillväxt stod som högst och blev på så vis en chans att stanna upp och gå tillbaka till rötterna, säger han.

Tränar för att bli starkare

För till skillnad från många andra så söker inte Toyota något nytt när de står inför en kris. Det är ”back to basics” som gäller, att hitta kärnan i det som är Toyotas identitet.

Jeffrey K Liker förklarar att utmaningar generellt sett är ett viktigt verktyg för Toyota att träna organisationen och medarbetarna att bli starkare. Precis som kroppen behöver utmaning och stress för att bygga muskler, så behöver alla delar i en verksamhet press för att bli starkare.

Under de senaste åren har företaget vuxit snabbt, vilket gjort att framför allt träning och utbildning blivit svårare att hantera. I motsats till många andra företag har Toyota därför tagit sig an krisen som ett tillfälle att vässa sig ytterligare. När nu produktionen gått ned på lågvarv har man i stället för att säga upp folk fokuserat på att förbättra sina metoder för att introducera och utbilda nya medarbetare.

Har nått en mognad

Att Toyota lyckas med detta tror Jeffrey K Liker beror på att de i grunden har så utvecklade arbetssätt.

– De är medvetna om vad de gör och ser hur de kan bli bättre. Många andra företagsledare jag möter ser sig tvingade att säga upp personal i kristider för de vet inte vad de ska sysselsätta dem med när produktionen står stilla, säger han och betonar att det krävs att organisationen har nått en viss nivå för att man ska kunna se hur man kan vässa sina metoder och medarbetare.

Varnar för etiketter

En snabb titt i seminarieprogrammet under Kvalitetsmässan visar att Lean står som ämne i vart och vartannat seminariepass, många gånger med olika inriktning som Lean Administration, Lean IT och Lean Healthcare. Jeffrey K Liker ställer sig lite tveksam till alla epitet eftersom Lean i grunden bygger på fem principer som kan appliceras på vilken verksamhet som helst. Han ser också en fara i att sätta en sådan etikett på sitt arbetssätt. Risken är att satsningen bara är en kosmetisk satsning som inte tas på allvar och inte heller har långsiktig uthållighet.

– Personligen tycker jag att det visar brist på seriositet. De företag som tar detta på allvar förstår att de måste göra Toyotas filosofi till sin egen. Det kräver tålamod och uthållighet från ledningen och mycket träning.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.