Personalens villkor nyckeln till kvalitet

Regeringen vill införa en nationell värdegrund för äldreomsorgen. Kommunal välkomnar förslaget, men menar att personalens villkor är nyckeln till kvalitet.

Personalens villkor nyckeln till kvalitet
Pawel Flato

I en debattartikel föreslår äldre- och folkhälsominister Maria Larsson flera åtgärder för att förbättra äldreomsorgen, bland annat en nationell värdegrund.

”Vi vet att det finns en stor efterfrågan bland äldreomsorgens personal att arbeta med värdegrundsfrågor, det visar erfarenheterna av genomförda utbildningssatsningar.”, skriver Maria Larsson i artikeln.

Kompetens är nyckeln

Målet är att göra de äldre mer delaktiga i omsorgen. Här menar dock Kommunal att man måste se till de underliggande orsakerna till brister i vårdkvalitet.

– För att lagförslaget ska få genomslagskraft krävs att undersköterskor och vårdbiträden ska ges möjlighet att utveckla sina yrkesroller, få kompetensutveckling och vidareutveckling. Personalens kompetens är grundläggande för kvaliteten i välfärden, säger Kommunals ordförande Ylva Thörn.

Krävs förändring

Ett problem som Kommunal tar upp är att många inom äldreomsorgen är tillfälligt anställda. Det skapar en otrygghet och leder till att de äldre ofta har många anställda runt sig.

– Tillfälliga anställningar leder till för stor rörlighet kring brukaren. Det leder till sämre kvalitet och svårt att skapa kontinuitet i personalens arbete. Det där måste ändras i grunden. Det går inte att upprätthålla en äldreomsorg av hög kvalitet när personalen har det som idag, säger Ylva Thörn.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.