Kvalitetssatsning inom äldreomsorgen

Regeringen har avsatt 680 miljoner kronor för att under 2010 höja kvaliteten inom äldreomsorgen.

Stimulanspengarna kommer att gå till kommuner och landsting i syfte att de ska höja kvaliteten i vården och omsorgen av de äldre. Regeringen prioriterar insatser inom läkemedelsgenomgångar, förebyggande arbete, demensvård, rehabilitering, kost, motion och socialt innehåll.

Lokala behov styr

Socialstyrelsen har fått i uppdrag att fördela de 680 miljonerna och att prioritera bland de ansökningar som kommer in från kommuner och landsting. Pengarna ska sedan efter lokala behov användas där kommunen och landstinget bedömer att de gör störst nytta.

I ett pressmeddelande skriver socialdepartementet att stimulansbidraget ska ses som en fortsättning på tidigare utbetalade stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg om äldre, men med en gradvis övergång till mer prestationsbaserade utbetalningar av medlen.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.