Antalet nya sjukfall lägre än på åtta år

Antalet nya sjukfall minskar för femte året i rad, och är nu det lägsta på åtta år. Det visar Alectas Hälsobarometer för 2007.

Minskningen är sju procent jämfört med samma period 2006. Då anmäldes 12 575 nya sjukfall, som varar längre än 90 dagar, i år var siffran 11 756 nya sjukfall. Siffrorna gäller bland privatanställda tjänstemän.

Mellan 1997 och 2002 ökade sjukfallen med i genomsnitt 20 procent per år. Efter det har nya sjukfall minskat stadigt. Även den psykiska ohälsan, som stress, utbrändhet och depression har minskat i samma takt.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.