App för bättre beslut

Beslut Viktiga beslut ska man inte fatta med enbart magkänsla. En ny app hjälper dig att ställa de rätta frågorna och hitta vägen till ett välgrundat och genomtänkt beslut.

En vanlig orsak till dåliga beslut är lättja – man gör inte det arbete som krävs. Tidspress är en bidragande orsak och viljan att komma till beslut gör att man gärna hoppar över flera viktiga steg i processen och baserar beslutet på antaganden och bristande bakgrundsinformation.

– Tyvärr är vi nog rätt dåliga på att fatta beslut. Min förhoppning är att appen kan bli ett stöd för att se och hitta vägen genom beslutsprocessens olika faser.

Det säger Jan Rollof som utvecklat appen Beslutsprocessen. Idén att utveckla ett stöd för beslutsfattande dök upp i samband med arbetet kring boken Möten 3.0. Appen lyfter fram ett antal olika aspekter som är viktiga att tänka igenom när man ska fatta stora och komplexa beslut. Användaren lotsas genom processen steg för steg och måste checka av ett antal frågeställningar för att kunna komma vidare.

Öppna ögonen för alternativen

Målet är att hjälpa användaren att skapa en djupare förståelse, en fullständigare bild samt nya idéer och öppningar i beslutsfattandet.

– Ofta fattas beslut utan alternativ till ja eller nej. Men resultatet av ett beslut blir bättre om man har jobbat med att generera fler alternativ. Kanske hittar man till och med ett bättre alternativ än det man tänkt från början.

”Invaggas i falsk säkerhet” Läs mer på nästa sida. 

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.