Lyckas med förändring? Ta med hjärnan!

Förändringsarbete Att lära sig om hur hjärnan fungerar och sedan nyttja kunskapen rätt kan bidra till mer framgångsrika förändringsresor. Det berättade Maria Engström Eriksson på Matheva, under Kvalitetsmagasinet Live.

Lyckas med förändring? Ta med hjärnan!
Emma Casserlöv

– Att gå från eget rum till öppet kontorslandskap kan tyckas vara en enkel förändring. Men en liten förändring kan beröra oss på ett djupare plan, säger Maria Engström Eriksson.

Enligt henne finns det flera orsaker till att de flesta förändringsresor inte når hela vägen fram. Ofta är förändringen inte tillräckligt förankrad och saknar sponsorer högre upp i organisationen. Teamen som ska driva igenom dem har inte den bredd av kunskap som krävs. Att kommunicera anledningen till förändringen, vision och resväg fallerar. Förändringen delegeras ner i organisationen och tappar tyngd hos medarbetarna. Det är pang på action, utan att skapa förståelse hos medarbetarna. Efter att ha nått några delmål dör resan ut. Känner du igen dig? Det är dags att ändra på det, anser affärsutvecklare och ledartränare Maria Engström Eriksson.

– Hjärnans huvudsyfte är att minimera smärta och hot och maximera njutning och belöning. Vi kan använda detta faktum i vår förändringsresa och nyttja det för att lyckas.

Hon berättar att det finns två system i hjärnan, det reflexiva x-system och det reflektiva c-system. Medan x går på automatik och gillar det trygga och vana är c-systemet enormt energikrävande och känsligt för stress och val.

– Men oerhört viktigt för att genomföra förändringar, påpekar Maria Engström Eriksson.

För att lyckas med förändringen behöver vi ta hänsyn till hjärnan. Vi behöver locka med oss den genom att skapa en tydlig vision om förändringen. Visionen behöver kommuniceras, vi behöver skapa förståelse varför förändringen ska genomföras för att sedan under resan visa vi befinner oss för tillfället, vad som därmed har uppnåtts och dessutom synliggöra målet. Det behövs tid till att smälta allt nytt för att skapa nya vanor på djupet och inte bara en tillfällig förändring.

– Hjärnan har en komfortzon och vanor är mumsmums, den stänger av om det blir för mycket nytt som hotar detta.

Avsätt vila

Det är också viktigt att delmål och steg på vägen firas ordentligt för att ge hjärnan dess belöning.

– Man missar ofta tidiga vinster som visar att vi är på rätt väg. Tänk inte bara delmål och de viktigaste händelserna, utan det som i praktiken bevisar att vi går åt rätt håll. Låt vinsterna inte bara dyka upp utan planera dem, tipsar Maria Engström Eriksson.

Hon påpekar att det alltför ofta påbörjas en ny förändringsresa när endast några delmål har nåtts, det är ofta ett sätt att hantera misslyckanden på och kan avhjälpas genom en tydlig och konkret vision som pekar ut hela resan och inte bara starten.

Att avsätta tid och utrymme för förändringen är också en nyckel. För att fungera optimalt behöver hjärnan kunna tillsättas i tre olika tillstånd: fokus, tankevandring och mindfulness.

– Vi tar mindre och mindre tid till att drömma och fundera, istället sitter vi med mobilen och ständigt fokus. Det är bra att ha tråkigt ibland, hjärnan fungerar inte optimalt med bara fokus. Forskning visar att 10 minuter mindfulness eller avslappning om dagen förändrar strukturen på hjärnan. Vi behöver detta för att ta oss igenom en förändringsresa och klara av att hantera en massa nytt.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.