Arbetsbördan största stressfaktorn

Arbetsmiljö Nästan hälften av landets kontorsanställda tycker att arbetet är stressande. Arbetsbördan, men också hur kontoret ser ut, är två faktorer som påverkar stressupplevelsen. Här är listan över de största stressfaktorerna på svenska kontor.

Arbetsbördan största stressfaktorn

Av Sveriges kontorsanställda är 46 procent ganska eller mycket stressade i sin nuvarande arbetssituation. Något fler kvinnor än män är stressade på jobbet, 48 procent jämfört med 44 procent bland män. Det visar Kontorsbarometern, där Vasakronan har ställt frågor till över 2000 kontorsanställda runt om i Sverige.

De främsta stressmomenten på svenska kontor är arbetsbördan, störande kollegor vid skrivbordet och opålitlig teknisk utrustning. Även en oinspirerande kontorsinredning kan påverka stressnivån negativt, särskilt bland yngre kontorsanställda. Enligt undersökningen upplever så många som 25 procent av kontorsanställda mellan 18-30 år sin nuvarande kontorsinredning som tråkig och oinspirerande, vilket gör dem mer stressade.

Lista över de 10 värsta stressmomenten:

1. För tung arbetsbörda

2. Störande kollegor

3. Otillräcklig teknisk utrustning

4. För hög ljudnivå

5. Brist på platser med en lugn arbetsmiljö

6. Brist på platser för att ta emot ett telefonsamtal

7. Bristande kommunikation kollegor emellan

8. Långsam/Ej fungerande internetuppkoppling

9. Tråkig kontorsinredning

10. Mobiltelefoner

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.