Webbutbildning ska minska arbetsplatsolyckor

Arbetsmiljö Dödsolyckorna på arbetsplatserna ökar för tredje året i rad. Som en del i arbetet för nolltolerans mot arbetsplatsolyckor lanserar nu Sveriges byggindustrier, BI, en webbutbildning som syftar till att förändra attityden till risker på byggarbetsplatsen.

Webbutbildning ska minska arbetsplatsolyckor

Den nya webbutbildningen, En säker arbetsplats, har syftet är att öka kunskapen och medvetenheten om riskhantering, attityder och regler för att minska antalet olyckor på byggarbetsplatser i Sverige.

– Jag hoppas att utbildningen ska ge alla medarbetare på våra arbetsplatser en tankeställare om vad som är rätt och hur man ska bete sig för att göra sin arbetsplats säker för sina kompisar och för sig själv. Själv har jag fått mig en tankeställare, säger Ola Månsson, vd för BI.

Webbutbildningen har tre huvuddelar; att upptäcka risker, att trivas på jobbet och att arbeta rätt. Genom alla delar löper attitydförändring som en röd tråd. Kursdeltagarna får följa filmens personer som arbetar på byggarbetsplatser och vara med när de ställs inför olika vardagliga men riskfyllda situationer. Tanken är att åskådares och kursdeltagares kunskap och insikt på prov. Under utbildningens gång får personerna i filmen allt större insikt och blir alltmer medvetna om både risker och attityder.

Den som har gått igenom hela utbildningen kan som sista moment genomföra ett test och även få ett intyg. En engelsk version av webbutbildningen planeras vara klar till sommaren 2015.

Webbutbildningen ”En säker arbetsplats” är ett branschgemensamt projekt där medlemsföretag, fack och arbetsgivarorganisationer inom bygg- och installationssektorn samverkat under hela processen.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.