Arbetsmiljö glöms bort i verksamhetsförändringar

Vid verksamhetsförändringar glöms arbetsmiljön ofta bort. AFA Försäkring satsar därför 1 800 000 kronor i ett forskningsprojekt kring hur man integrerar arbetsmiljöarbetet i beslut om verksamhetsförändringar i vården.

Caroline Jarebrant på forsknings- och utvecklingsbolaget Swerea IVF ska leda projektet Provård med syftet att utveckla ett proaktivt arbetssätt som innebär att arbetsmiljöfaktorer integreras och värderas innan man tar beslut om verksamhetsförändringar.

Arbetet ska resultera i en guide som kan användas vid sjukhus som står i färd med att göra förändringar i verksamheten. Rekommendationerna i guiden kommer att bygga på den studie som görs vid två vårdavdelningar vid Sahlgrenska universitetssjukhuset och Östra i Göteborg där det pågår utvecklingsarbete.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.