Årets Leanbyggare till Värmdö

Lean Värmdö kommuns bygg- och miljöavdelning har tilldelats utmärkelsen Årets Leanbyggare. Bakom utmärkelsen ligger ett omfattande förändringsarbete för att effektivisera bygglovsprocessen och därigenom skapa ett effektivare byggande. Priset delades ut den 9 mars på Årets Bygge-galan.

Årets Leanbyggare till Värmdö

Bakgrunden till det arbete som ledde fram till utmärkelsen är att Värmdös kommuns bygg- och miljöavdelning 2009 fick i uppdrag att renodla processen kring handläggning av bygglovsärenden. Genom förändringsarbetet har man skapat en enhetlig utformning i beslut och hur ärenden handläggs. Genom att arbeta med lean har handläggningen av bygglovsärenden i snitt minskat från 6-12 månader 2008 till 4,5-5 veckor 2014. Det var för detta långsiktiga arbete man tilldelades priset i konkurrens med två andra starka kandidater: Moelvens Byggmodul och Peab Sverige.

Juryn för utmärkelsen Årets Leanbyggare har bestått av Hans Reich, Chalmers, Hans Steehn Luleå tekniska universitet och Maria Viidas, Falkenbergs kommun och har utgått mer från leanprincipen och leanfilosofin än själva resultatet när de gjort sitt val.

– Lean handlar inte om vem som staplar tegelstenar fortast. Lean handlar om att jobba långsiktigt till gagn för kunderna, till gan för medarbetarna, till gagn för ägarna och till gagn för samhället och att man gör det tillsammans, säger hans Reich till tidningen Byggindustrin.

Till följd av framgången med utmärkelsen kommer alla sektorer inom Värmdö kommun framgent att jobba med lean. Målet är att hela kommen ska göra det 2020.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.