Lean bortkastat om ledningen inte är delaktig

Lean Undersökningar visar att bara mellan 3 och 10 procent av företagen som försöker implementera Lean når dit de vill. Nu lyfter en ny studie fram att en anledning till det är att företagsledningar tror att Lean går att lägga ut på konsulter eller att delegera.

Lean bortkastat om ledningen inte är delaktig

– Lean går ut på att eliminera slöseri. Och att ägna sig åt något som till 90 procent inte ger det man vill, det är slöseri om något, säger Jonas Renström, industridoktorand vid CLIP vid Högskolan i Gävle, som gjort studien.

Han menar att Lean ser bedrägligt simpelt ut som koncept och verkar enkelt att ”bara göra”. Men för att förstå vilka krav som ställs på chefer och ledare i en leanorganisation måste även ledningen praktisera det.

Kundvärde – inte kostnadsreducering

Många har tittat på Toyota och bara tagit efter verktygen, men bortser från att Toyota är en lärande organisation och att det är det centrala.

Lean handlar inte om att nå kortsiktiga resultat och Jonas Renström menar att det är en väldig skillnad mellan att vilja reducera kostnader, som många vill ha Lean till, och att eliminera slöseri, som är syftet.

– När man vill kapa kostnader kortsiktigt är det naturligt att medarbetarna inte blir engagerade. De ser inte vad som är bra i det för dem. De får jobba hårdare och kanske riskerar att bli av med jobbet.

I stället handlar Lean om vad som är kundvärde och det effektivaste sättet att producera det.

– Man tar bort allt som inte är kundvärde. Dit kommer man aldrig men det är det man ska stäva efter. Och då behöver varenda själ vara med. Man behöver utnyttja all kompetens, all personal dagligen för att komma fram till hur man gör arbetet lättare, bättre och effektivare. Det är då ett leanbaserat arbetssätt ger resultat.

Delaktig ledning

Det ledningen till att börja med behöver göra är att skapa samsyn i företaget: Vad menar vi med Lean? Vad vill vi ha ut av det och varför?

– Man behöver själv som ledare praktisera och träna förhållningssätt och verktyg så att man förstår vad det innebär. Det är först när man som ledning praktiserar som man förstår vad ett leant arbetssätt betyder och kan se hur verktyg och förhållningssätt behöver formas i den egna organisationen, säger Jonas Renström.

Han menar också att Lean inte går att implementera bara i till exempel produktionsledet. I stället behövs ett systemperspektiv som åtminstone omfattar ett helt värdeflöde – en hel kedjan med produktion, logistik, försäljning etcetera.

– Om alla andra delar fortsätter som vanligt faller man lätt tillbaka i gamla hjulspår när kraven från omgivningen inte förändras utan de efterfrågar det de alltid efterfrågat.

För att få ett systemperspektiv är framförallt ledningens delaktighet nödvändig eftersom det är den som har överblick och sitter på ansvaret för hela kedjan. Delarna i företaget behöver samverka, annars suboptimerar man när inte produktion eller sälj till exempel gör rätt saker.

Betala inte för att slippa

Externa konsulter kan bidra med viktig kunskap men man bör som företagsledning överväga hur man bäst använder och överför den kunskapen till den egna organisationen.

Konsulter kan behövas för att börja jobba med Lean, men då ska de användas för att utbilda organisationen och med den också ledningen. Konsulterna ska inte användas för att leda leanarbetet.

– Då har man bara betalt för att inte utveckla ledningen.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.