Att lära av de framgångsrika

Framtidens förväntningar på vård och omsorg gör att gapet mellan krav och resurser kommer att öka. Ett sätt att minska det är att redan i dag använda resurserna smartare och få mer vård för varje skattekrona. Med boken Att lära av de framgångsrika vill tankesmedjan Timbro inspirera alla landstingspolitiker.

Landstingen får ofta skäll för att inte använda sina resurser tillräckligt smart.

– Men i många landsting pågår ett arbete för att öka effektiviteten och höja kvaliteten utifrån befintliga resurser. På flera håll finns framgångsexempel att inspireras av och ta efter, säger statsvetaren Svend Dahl som för Timbros räkning skrivit boken Att lära av de framgångsrika.

I boken går Dahl igenom fyra framgångsberättelser från Jönköping, Skaraborg, Värmland och Halland. Här ges inspiration till arbete för att korta köer, höja kvaliteten och möta framtidens finansieringsutmaningar.

– För en landstingspolitiker är det inspiration för en hel mandatperiod. För en patient och skattebetalare är det uppmuntrande läsning, säger Thomas Idergard, ansvarig för Timbros välfärdsprogram.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.