Att våga bestämma

De senaste åren har stort fokus inom management och ledarskap legat på att ta hand om människor, initiera rehabilitering, arbetsmiljöfrågor. Handfast ledning talas det desto mindre om. Det vill författarna till boken Våga chefa råda bot på.

Psykologen och ledarskapskonsulten Bodil Wennberg, som bland annat introducerat EQ i Sverige vill tillsammans med Sofia Norberg, även hon engagerad med ledarskapsfrågor, inspirera till en ledarroll med mer ”go”. Det betyder inte en återgång till den gamla auktoritära ledarstilen utan att man vågar ingripa i påfrestande situationer.

Vad gör man som chef med exempelvis Louise som är ansvarslös, Andreas som är barnslig, Annette som gillar makt, Lennart som tycker at han är ”kung” och många fler sorters bekymmersamma beteenden? Författarna analyserar och visar vilka åtgärder som bör vidtas för verksamhetens bästa.

Boken är utgiven på Schibsted Förlagen.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.