Attendo avskaffar bonussystemet

Sjukvård Efter kritikerstorm har Attendo beslutat att avskaffa rörliga ersättningar för operativa chefer i Skandinavien redan under 2021. Det skriver Attendo i ett pressmeddelande. Bonusen skulle betalas ut för att målet för kund- och medarbetarnöjdhet hade uppnåtts.

Attendo avskaffar bonussystemet
Martin Tiveus, vd och koncernchef, Attendo.

Attendo mötte kritik efter att ha delat ut bonus till högre chefer under pandemin trots att resultatmålet inte nåtts. Men Attendo rörliga ersättningar bygger på en modell med flera parametrar och eftersom målet om nöjdhet, vad gäller kunder och anställda uppnåddes, utfaller ersättning för dessa men inte för finansiellt resultat.

”Syftet med de rörliga ersättningarna har varit att belöna förbättringar som leder till ökad kvalitet för de äldre, ökad personalnöjdhet samt en hållbar ekonomi, för att skapa ökat utrymme för fortsatta investeringar och innovationer i omsorgen”, säger Martin Tivéus, vd och koncernchef i ett uttalande.

Nu menar han och styrelsen att den negativa påverkan som den återkommande debatten kring rörliga ersättningar orsakar så står det inte i proportion till nyttan för bolaget.

”Det gör att vårt arbete med att förbättra och utveckla omsorgen kommer i skymundan”, säger han.

Läs även Kvalitetsmagasinets chefredaktör kommentar om bonussystemet i sin senaste ledare:

Avvaktar utvecklingen

År 2020 fick vd och koncernledning totalt 4,8 miljoner kronor i rörlig ersättning. Totalt står de rörliga ersättningarna för cheferna för 0,4 procent av bolagets totala lönekostnader. De senaste åren har den rörliga ersättningen för verksamhetschefer i snitt uppgått till 5 – 7 procent av totala lönen.

Attendo uppger att styrelse nu följer utvecklingen av marknadspraxis samt diskussionen i samhället och ser kontinuerligt över koncernledningens ersättningar.

Kunskapsmaterial

Bloggar

Böcker

Karriär

Ledare

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.