Chefernas topplista över de 10 viktigaste framtidskompetenserna

Ledarskap I en ny rapport kartläggs vad som krävs av företag och organisationer för att attrahera svenska chefer och ledare 2021. Men män och kvinnor har inte samma syn på vad som är viktiga framtidskompetenser.

Chefernas topplista över de 10 viktigaste framtidskompetenserna
Liv Gorosch,vd, Women Executive Search.

Rapporten ”Ledarskap i det nya normala” från Women Executive Search, Wes, visar att bra ledarskap och överensstämmande värderingar är avgörande.

På kvinnornas topplista finns också flexibilitet och en jämn könsfördelning i ledningen, medan männen i större utsträckning värdesätter bra ersättnings- och belöningssystem och högre lön.

I takt med att arbetsmarknaden moderniseras förändras också chefers och ledares preferenser för vad man tycker är viktiga egenskaper i det företag eller organisation man representerar.

Vad ett företag eller organisation har för värderingar och hur styrningen fungerar ligger i topp när svenska chefer får svara på frågan. Kvinnor värderar också ett flexibelt arbetssätt med distansjobb samt ser gärna att det är jämn könsfördelning i ledningen.

Lönen viktig

Manliga ledare däremot attraheras av materiella aspekter som bra ersättnings- och belöningssystem och högre lön, så väl som av en innovativ kultur.

– Det gäller för företagen att följa utvecklingen om man vill kunna attrahera de bästa ledarna i framtiden. Till exempel ser vi i rapporten att det blir viktigt att kunna erbjuda flexibilitet och distansarbete om man vill ha en jämställd organisation, säger Liv Gorosch, vd på Wes.

När chefer och ledare får ange de viktigaste framtidskompetenserna hos en chef eller ledare ser vi att kunskap om artificiell intelligens seglat upp i topp tre och att förvaltning av det personliga varumärket ligger i topp fem, två kompetenser som är tydliga markörer för den tid vi lever i och framtidens näringsliv.

Svenska ledares topplista över de tio viktigaste framtidskompetenserna:

 1. Effektivt förändringsarbete/förändringsledning
 2. Ledarskap, nya ledarskapsmetoder och verktyg
 3. AI, hantera och förstå grunderna inom artificiell intelligens
 4. Effektiv kommunikation
 5. Bygga sitt personliga varumärke
 6. Behärska olika tekniska plattformar för möten och kommunikation
 7. Självledarskap (förmågan att skapa sitt eget arbete, fatta själv ständiga beslut & utvärdera sig själv)
 8. Distansledarskap
 9. Innovationsförmåga
 10. Förmåga att bygga tillit och förtroende

Kvinnliga ledares topplista över viktigaste faktorerna hos en potentiell ny arbetsgivare:

 1. Bra ledarskap
 2. Företagets värderingar
 3. Flexibla arbetstider
 4. Distansarbete
 5. Jämn könsfördelning i ledningen

Manliga ledares topplista över viktigaste faktorerna hos en potentiell ny arbetsgivare:

 1. Bra ledarskap
 2. Företagets värderingar
 3. Bra ersättnings- och belöningssystem
 4. Innovativ kultur
 5. Hög lön

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.