Bästa arbetsplatsen håller löften

SAS Institute, Edward Jones, Wegmans Food och Google har de mest nöjda medarbetarna. I varjefall om man får tro en rankinglista från konsultföretaget Great place to work.

De 100 företag som toppar listan har valts ut genom medarbetarenkäter på de olika företagen. Man har mätt nivån av förtroende mellan medarbetare och ledning, hur stolta medarbetarna känner sig över företaget och kamratskap mellan medarbetarna. Alla de 100 bästa företagen har fina resultat.

Förtroende och att ha ledare som håller vad de lovar är kritiska faktorer för att skapa en god arbetsplats och ett framgångsrikt företag.

– Ett vara en god arbetsplats har framförallt att göra med hur medarbetare blir behandlade. Även i tuffa tider måste man behandla sina medarbetare väl, ha en öppen kommunikation och våga delegera, kommenterar Ricardo Lange, vd för Great Place to Work Institute.

Se länk nedan för hela 100 i topp-listan.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.